Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vlastní obsah

11. 3. 2008

VLASTNÍ OBSAH
-------------
Do hry můžete doplnit vlastní hudbu, televizní kanály, videohry, sbírky, terén v sousedství a obrázky sousedství. Pomocí programu The Sims 2 Body Shop můžete vytvářet vlastní typy pleti a pomocí programu The Sims 2 HomeCrafter Plus můžete vytvářet povrchy stěn, podlahy a rostlinný porost (oba programy jsou k dispozici ke stažení na adrese www.thesims2.com).

Typy pleti, povrchy stěn, podlahy a rostlinný porost: Chcete-li použít soubor .sims2skin nebo .sims2pack vytvořený pomocí programu The Sims 2 Body Shop nebo The Sims 2 HomeCrafter Plus, stačí na tento soubor poklepat. Soubor bude automaticky nainstalován bez ohledu na to, kde se v počítači nachází.

Hudba: Chcete-li, aby ve hře hrála vaše vlastní hudba, přejděte do složky Dokumenty\EA GAMES\The Sims 2\Music a zkopírujte do ní soubory WAV nebo MP3.

Licenci na technologii kódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a THOMSON multimedia.

Televizní kanály: Chcete-li, aby televizní kanály ve hře uváděly vaše vlastní filmy, přejděte do složky Dokumenty\EA GAMES\The Sims 2\Movies\ a zkopírujte do ní soubory AVI. Soubory by v ideálním případě měly obsahovat stereo zvuk a měly by mít formát 128x128 pixelů; v opačném případě budou na tento formát přizpůsobeny.

Videohry: Chcete-li jako videohry přehrávat své vlastní filmy, připravte si jakýkoli soubor AVI. Potom přejděte do některé z podsložek hry ve složce Dokumenty\EA GAMES\The Sims 2\Movies\Games\ a zkopírujte soubory do příslušné složky. Přejmenujte film přesně podle názvu existujícího souboru s filmem (název_hry_ATTRACT.avi, název_hry_INTRO.avi, název_hry_P1LOSE.avi, P1WIN.avi, název_hry_P2LOSE.avi nebo název_hry_P2WIN.avi, kde název_hry=bus, ssx nebo sc4). Jestliže potom Simíci budou hrát příslušný úsek hry na počítači nebo videohře, zobrazí se na obrazovce vaše filmy.

Arkádové hry (hrané na herních automatech): V případě těchto her zkopírujte soubory AVI do složky Dokumenty\EA GAMES\The Sims 2\Movies\Arcade\ a použijte přesné názvy existujících filmových souborů (názevhry_intro.avi, názevhry_loop2.avi, názevhry_loop3.avi, názevhry_loop4_win.avi, názevhry_loop4_lose.avi, názevhry_loop5.avi atd., kde názevhry=game1 pro hru Maze Pirates nebo game2 pro hru Viking). Jestliže budou vaši Simíci hrát příslušné arkádové hry, zobrazí se na obrazovce vaše filmy.

Ikony sbírek: Chcete-li použít vlastní ikony sbírek, zkopírujte jakýkoli soubor typu TGA, JPG, PNG nebo BMP do složky \Dokumenty\EA GAMES\The Sims 2\Collections\Icons a tento obrázek se pak zobrazí jako možnost při vytváření nové sbírky. Obrázky budou přizpůsobeny požadovanému formátu, a proto by měly být malé a přibližně čtvercové.

Vlastní sousedství pomocí terénu ze hry SimCity 4:
Pomocí nástrojů pro úpravy terénu ze hry SimCity 4 lze vytvářet nová vlastní sousedství pro hru The Sims 2. Do hry The Sims 2 je možné importovat pouze malá města, proto nevytvářejte středně velké ani velké město. Použité město musí obsahovat silnice, jinak do tohoto nového sousedství nebudete moci umisťovat parcely. Zkopírujte soubor SC4, který chcete použít, do složky \Dokumenty\EA GAMES\The Sims 2\SC4Terrains. Pokud ve hře přejdete na obrazovku tvorby sousedství, bude tento terén k dispozici k vytvoření nového sousedství.

Při vytváření vlastních sousedství také mějte na paměti následující:

Je možné importovat většinu terénních prvků vytvořených pomocí nástrojů režimu boha (God mode) včetně zeleně (s výjimkou palem), zvířectvo však importováno nebude. Dále pamatujte, že bude importován terén převzatý z původního návrhu ze hry SimCity.

Po přepnutí do režimu starosty (Mayor Mode) budou jako ulice v sousedství hry Sims 2 importovány jen původní silniční mosty ze hry SimCity 4 nebo malé ocelové obloukové mosty ze hry SimCity 4 Deluxe, ručně položené silnice a ulice, které jsou přímé, pravoúhlé, slepé a křižovatky ve tvaru T nebo +. Úhlopříčné silnice a železnice budou ignorovány a nebudou importovány. Při importu jsou dále ignorovány prakticky všechny další umístitelné prvky: zóny, vyvýšené silnice a dálnice, budovy a další zařízení, letiště, krajinné prvky atd.

Po načtení do hry lze výchozí typ terénu sousedství změnit pomocí následujícího kódu:
1. Načtěte sousedství, které chcete změnit, a stisknutím klávesy Ctrl+Shift+C otevřete dialogové okno pro zadání kódu.
2. Zadejte:
 terrainType Desert  (Změní aktuální typ terénu sousedství na poušť. V kódu jsou rozlišována malá a velká písmena.)
 terrainType Temperate  (Změní aktuální typ terénu sousedství na travnatý terén. V kódu jsou rozlišována malá a velká písmena.)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář